Tạo Hình Con Cá Bằng Bàn Tay

🌞🌞 Hôm nay các bạn lớp Mickey được các cô hướng dẫn vẽ con cá bằng cách in bàn tay.
Đây là một hoạt động rất hay mà các con vô cùng thích thú.

Liên hệ mầm non Bình Minh!
Mầm Non Bình Minh Xin Chào!
Điện thoại liên hệ