Sản Phẩm Gieo Hạt Mầm Của Các Bạn Nhỏ Lớp Donal

🌱🌱🌱Các bạn ơi! Ngày hôm nay chúng mình sẽ được ngắm nhìn sản phẩm gieo hạt mầm của các bạn nhỏ lớp #Donal nhé!
Sau một thời gian chăm sóc và ngày hôm nay các bạn nhỏ của chúng ta đã vô cùng vui mừng khi các hạt đỗ đã được nảy mầm và lớn xanh mơn mởn.
💥Thật thích thú đúng không các bạn. Cùng ngăm nhìn thành quả của các bạn ấy nhé!

Liên hệ mầm non Bình Minh!
Mầm Non Bình Minh Xin Chào!
Điện thoại liên hệ