Lớp Donal Hoạt Động Vui Chơi Tầng 1

🌞🌞 Hoạt động vui chơi – hay còn gọi là trò chơi, đóng vai là chủ đề – là hoạt động chủ đạo của trẻ mẫu giáo, nó quyết định sự hình thành và phát triển tâm lý – nhân cách của đứa trẻ. Hoạt động vui chơi còn là phương tiện giáo dục và phát triển toàn diện cho trẻ về trí tuệ, đạo đức, thẩm mỹ và ngôn ngữ. Ở lứa tuổi mầm non trẻ học qua chơi – trẻ chơi mà học nên giáo viên cần chú trọng đến hoạt động này để trẻ được vui chơi, hoạt động và được trải nghiệm để thỏa mãn nhu cầu vui chơi.
🏨 🏨 Ở trường #mầm_non_Bình_Minh nhà trường luôn quan tâm đến việc tổ chức trò chơi đóng vai theo chủ đề cho trẻ, các lớp luôn chú ý đến việc tạo cho trẻ có một môi trường chơi hấp dẫn, nhiều nguyên vật liệu mở và không gian chơi phù hợp với trẻ của lớp mình.

Liên hệ mầm non Bình Minh!
Mầm Non Bình Minh Xin Chào!
Điện thoại liên hệ