Khám Phá Khoa Học Động Vật Sống Trong Rừng Lớp Mickey

☀️☀️☀️Trong tiết học trẻ đã nắm được những nội dung vô cùng bổ ích đấy bố mẹ ạ.
🌏Khám phá khoa học động vật sống trong rừng không chỉ là kiến thức, mà còn là quá trình, là con đường tìm hiểu, khám phá thế giới vật chất. Khoa học với trẻ nhỏ là quá trình khám phá, tìm hiểu thế giới tự nhiên.
🌏Khám phá khoa học động vật sống trong rừng với trẻ nhỏ đây là quá trình tích cực tham gia hoạt động thăm dò, hoạt động này chủ yếu giúp trẻ suy nghĩ nhiều hơn về những gì chúng nhìn thấy và đang làm.
🌏Khám phá khoa học động vật sống trong rừng kích thích trẻ quan sát, xem xét, phỏng đoán các sự vật, hiện tượng xung quanh. Từ đó trẻ thảo luận, chia sẻ điều trẻ nhìn thấy, điều trẻ nghĩ, điều còn băn khoăn, thắc mắc…
🌏Khám phá khoa học động vật sống trong rừng còn giúp trẻ gọi đúng tên và nhận xét được những dặc điểm như: màu sắc, hình dạng, cấu tạo, vận động, thức ăn của chúng…..
👏👏👏Từ đó trẻ biết được sự đa dạng, phong phú của các động vật sống trong rừng muôn màu muôn vẻ từ đó biết so sánh và phân nhóm các loại động vật.

Liên hệ mầm non Bình Minh!
Mầm Non Bình Minh Xin Chào!
Điện thoại liên hệ