Hoạt Động Thể Chất: Ném Bóng Có Chủ Đích Lớp Donal

🥎⚾️Qua bài vận động này các con sẽ thực hiện tốt các kỹ năng vận động và phối hợp mắt nhìn tay ném cho bóng trúng rổ qua đó phát triển cơ tay và rèn sự khéo léo của các con.

Liên hệ mầm non Bình Minh!
Mầm Non Bình Minh Xin Chào!
Điện thoại liên hệ