Hoạt Động Tạo Hình Lớp Mickey: Xé Dán Mành Cửa Sổ

👉 + Về đạo đức, hoạt động tạo hình giúp hình thành ở trẻ các đức tính tốt như: Yêu thích cái đẹp, mong muốn tạo ra cái đẹp.
👉 + Về thể chất lao động giúp trẻ phát triển các khớp ngón tay, cổ tay,các cơ bàn tay…… Giúp trẻ ngày càng khéo léo linh hoạt.
👉 + Về thẩm mỹ, giúp trẻ hình thành xúc cảm và thị hiếu thẩm mỹ khi trẻ tạo hình.
🌱 Đặc biệt hơn nữa hoạt động tạo hình của trẻ mầm non còn là nền tảng để trẻ tiếp tục sáng tạo hơn nữa trong những bậc học tiếp theo.
🌱 Vì vậy, hoạt động tạo hình là phương tiện giáo dục toàn diện rất tích cực không thể thiếu được trong chương trình giáo dục trẻ. Kết quả của hoạt động tạo hình phụ thuộc vào kiến thức, kinh nghiệm mà trẻ tích lũy trong các hoạt động khác nhau.

Liên hệ mầm non Bình Minh!
Mầm Non Bình Minh Xin Chào!
Điện thoại liên hệ